lityaz (lithiasis) taş hastalığı; organlarda taş oluşumuyla karakterize tablo