liyofilizasyon (lyophilization) kan, plazma, serum gibi biyolojik maddelerin yüksek vakum altında birdenbire dondurulması ve kurutulması işlemi