lizat (lysate) hücrelerin eritilmesi sonrasında elde edilen materyal