lizis (lysis) sıvılaşma; erime; bağlantıların kopması