lizojen (lysogen; lysogenic) eriten; çözücü etkisi olan; lizis yapan