lob (lobe; lobus) akciğer ve karaciğer gibi organların bir bölümü; bir organı meydana getiren büyük küme