lober pnömoni (lobar pneumonia) akciğerin bir ya da birden fazla lobulunu tutan, birdenbire dispne, ateş hızlı solunum, yan ağrısı, kanlı balgam gibi bulgularla başlayan, alveol lumenlerinde önce serum, sonraları fibrin ve lökositlerin eksüdasyonuyla karakterize pnömoni; ayrıca bkz kırmızı hepatizasyon, gri hepatizasyon