lobulus (lobulus) küçük lob; bir lobu medana getiren kümecik