lobüle (lobulated) lobüllere ayrılmış; küçük ve izole bölümlerden oluşmuş