lobüler pnömoni (lobular pneumonia) akciğerin değişik bölgelerinde yamalar halinde görülen iltihap alanları içeren pnömoni