logokofozis (logokophosis) kelime sağırlığı; konuşulan dili anlayamama