logomani (logomania) aşırı konuşma hali; aşırı gevezelik