logore (logorrhea) birbiriyle ilgisi olmayan ancak herbirinin belirli bir anlamı olan cümlelerin ardarda kullanılmasıyla karakterize, mani sırasında sık görülen yüklü, hızlı ve baskılı, aşırı konuşkanlık durumu; fikir kaçışı; fuite des idees