lokal (local) yerel; başladığı yerde sınırlı kalan; yayılma göstermeyen