lokomosyon (locomotion) hareket; yer değiştirebilme