lomber vertebra (lumber vertebra; vertebrae lumbales) sakrum ile torakal omurlar arasında yer alan ve 5 omurgadan oluşan ünite; bel omuru