longitudinal (longitudinal; longitudinalis) uzamına; uzun eksene paralel yerleşimli