Louis kanunu (Louis' rule) akciğer tüberkülozu genellikle sol akciğerde başlar