Lowe sendromu (Lowe's syndrome) böbrek tubuluslarının cpitel hücrelerindeki defektlere bağlı proteinüri ve hiperfosfatüri, osteomalasi, geniş alın, seyrek saçlar, konjenital katarakt ve glokom, göz anomalileri, çene kistleri, hipotoni, zeka geriliği, inmemiş testisler gibi bulgulardan oluşan sendrom; Lovve Terry Machla chan sendromu