Löffler endokarditi (Löflerr's endocarditis) eozinofili, endokardda kalınlaşma ve konjestif kalp yetmezliğine yol açan, sürekli taşikardi, hepatosplenomegali, seröz plevra effüzyonu, bacaklarda ödem ve assit bulgularıyla seyreden endokardit; konstrüktif endokardit; eozinofilik endomiyokardial hastalık