lökosit (leucocyte; leukocyte) kanın beyaz seri hücreleri; kandaki polimorflar, lenfositler vb hücreler; beyaz kan hücreleri; ayrıca bkz polimorf lökosit, lenfosit