lökositotoksik (leukocytotoxic) lokositler üzerine toksik etkisi bulunan