lökosit silendir (leucocyte cylinder) idrar sedimentinde görülen ve akyuvarlardan oluşan silendir; bol miktarda lökosit içeren üriner silendir