lökotoksik (leukoioxic) lokositler üzerine toksik etkisi bulunan