lösemi (leukemia; leucemia) kan yapıcı organların malign seyreden, lökositlerin ve bunların değişik gelişme dönemlerindeki hücrelerin aşırı çoğalmasıyla karakterize, vücudun hemen her yerinde infiltrasyonlar yapan, kronik ve akut tipleri bulunan, hücre tipine göre myeloid, lenfoid, monositer, plazma hücreli, megakaryositik, mast hücreli, hemositoblastik lösemi gibi adlar alan hastalık; kan kanseri