löşiostaz (lochiostasis) löşinin anlamaması ve birikmesi; löşioskezi