lüksasyon (luxation; luxatio) çıkık; eklem yapan iki kemiğin arasındaki doğal bağlantının bozulması; dislokasyon