lümen (lumen) boru ya da kese biçimindeki oluşumların ortasındaki boşluk