lymphangiitis carcinomatosa (lymphangiitis carcinomatosa) kanser hücrelerinin lenf damarlarını doldurması