lymphogranuloma venerum (lymphogranuloma venerum) sıcak iklimli bölgelerde cinsel temasla bulaşan, deri ve mukoza lezyonlarıyla karakterize, üretrit, endoservisit, inguinal lenfadenit, hemorajik proktokolit yapan, geç dönemde özellikle kadınlarda genital bölgede kronik ödeme yol açan hastalık