madde bağımlılığı (substance dependence) alkol, ampfetamin, sempatikomimetikler, esrar, kokain, halusinojenler, buharı koklanan uçucular, nikotin, opium alkoloidleri, fensiklidinler, sedatifler, hipnotikler ve anksiolitikler gibi droglara olan bağımlılık; madde iptilası