majör depressif episod (majör depressive episode) olaylara ilginin azaldığı ve aktivitelerden keyif alınmadığı, apati, uyku düzensizlikleri, kiloda değişmeler, psikomotor ajitasyon ve retardasyon, düşünce akışında ve konsantrasyonda yavaşlama, enerji kaybı ve yorgunluk, kötülük duygusu, kendisine yönelik suçlamalar, ölüm ve intihar düşünceleriyle karakterize, ataklar halinde seyreden psikiyatrik tablo