majör depresyon (majör depression) geçmişinde manik ve hipomanik atakların öyküsü bulunmalan kişilerde, bir ya da daha fazla sayıda görülen depresyon nöbetleriyle karakterize akli arıza