majör epilepsi (majör epilepsy) bkz grand mal epilepsi