makroestezi (macroesthesia) cisimlerin gerçek boyutlarından daha büyük algılanması şeklinde beliren sensoryal kusur