makrostereognozi (macrostereognosia) cisimlerin olduğundan daha büyük algılandığı idrak bozukluğu