maksillektomi (maxillectomy) üstçenenin bir bölümünün ya da tümünün ameliyatla çıkarılması