Malherbe kireçlenen epitelioması (Malherbe's calcifying epithelioma) bkz pilomatriksoma