malign (malignant) kötü huylu; prognozu kötü olan; ilerleyici ve öldürücü seyreden