malign hipertermi (malignant hyperthermia) anestezi hipertermisi; genel anestezi uygulanan hastaların bazılarında ani vücut ısısı yükselmesinin yanısıra kas ****bolizmasında artma, taşikardi, taşipne, terleme, siyanozla birlikte ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık