malpraktis (malpractice; malpraxis) yetersiz ve zarar verici girişim; meslekte, genellikle acemilik ve tedbirsizlik sonucu oluşan tıbbi komplikasyon