minutezis (minuthesis) bir organın sürekli uyarılmaları sonrasında ortaya çıkan psikofiziksel duyarlılığının azalması; bir tür organ yorgunluğu