miozis (miosis) pupillanın küçülmesi/büzülmesi; meyoz