mistik hezeyanlar (mystic delusions) kendilerinde tanrısal bir güç bulunduğunu, tanrı tarafından verilen belirli bir görev üslendiklerini, insanları doğru yola getir mekle görevli olduğuna, doğa üstü güçleri bulunduğuna inanmakla karakterize, paranoid sendromda, paranoyaklarda ve debillerde görülen hezeyanlar kümesi