mistik obsesyon (mystic obsessions) dünyaya nasıl geldik? biz neyiz? ölüm nedir? gibi düşüncelerin engellenemediği durum