mistik paranoya (mystic paranoia) tanrının kendisine üstün güçler verdiğini ve kendisini inançlarını yaymak için görevlendirdiğini, doğa olaylarını yönlendirebildiklerini, insanlara hükmedcbileceklerini iddia ederek çevresindeki debil ve histeriklerden müritler toplayabilen paranoya türü; ayrıca bkz deliran aktif, deliran pasif