mistisizm (misticism; misticisme) dinsel düşüncelere ileri derecede kapılma, fanatik dini davranışlar ve dinsel hezeyanlar gösteren durum