Monge hastalığı (Monge's sickness) bkz dağ hastalığı