monomorphik (monomorphic) tek şekilli; yapısı hiç değişmeyen