monosemptomatik (monosymptomatic) değişmeyen belirtilerle kendini gösteren